Wednesday, September 26, 2012

Adab dan Hikmah


Adab merupakan nyawa kepada perjalananan hidup manusia.  Hanya dengan adanya iman dan Akhlaq yang akan memberatkan timbangan amalan di hari perhitungan.  Akhlaq dalam jiwa merupakan sesuatu yang amat sulit dibandingkan dgn akhlak zahiriah.  

Sujud lahiriah mudah dilakukan tetapi sujud hati (batiniah) itu yang payah dilakukan dengan sebaik-baiknya.  Sebagai contoh ialah sejauh mana ucapan syukur di lisan dengan mengucapkan  kalimah Alhamdulillah itu selaras pula dengan ketaatan dalam tingkah laku dan perbuatan kita.  Syukur yang benar di hati akan tergambar di dalam tindak tanduk perbuatan seharian kita.
Hikmah adalah makna tambahan dan kedudukannya adalah mengatasi ilmu. Tidak semua orang-orang yang berilmu itu dapat mencapai hikmah itu jika tidak berpegang kepada iman dan taqwa.  ‘Serta mengajarkan kepada kamu al-kitab dan al-hikmah’.  Di dalam tafsir Fi Zilalil Quran, Syed Qutb membicarakan mengenai al-Hikmah itu adalah buah pendidikan kitab ini (Al-Quran), yakni penguasaan yang benar dan datang bersama hikmah pada suatu masalah, dan penimbangan suatu masalah dengan suatu timbangan yang benar serta mengetahui tujuan perkara-perkara dan arahan-arahannya. Begitu juga terealisasi hikmah ini secara masak mendapat bimbingan dan penyucian dari Rasulullah SAW dengan ayat-ayat Allah. ‘Dan mengajarkan kepada kamu segala sesuatu yang belum kamu ketahui.’ 
Adab lisan dan ketaatan hati perlu seiring bagi menuju ke jalan Allah.  Dalam Al-Quran disebut 'qanitiin' iaitu orang-orang yang beramal dengan berterusan. Allah amat memandang tinggi amalan yg berterusan tidak kira dia dalam keadaan senang dan juga dalam keadaan sulit, dan bukan hanya berlakunya ketaatan di waktu tertentu semata-mata. 
Adab murid amat ditekankan dengan mengamalkan apa yang telah diajari oleh gurunya sebagai tanda terima kasih dengan ilmu yang diperolehi dari gurunya. Kita juga perlu banyakkan beristighfar kerana banyak yang kita pelajari dan telah kita ketahui tetapi kita tidak dapat mengamalkannya dengan sempurna. Ini bermakna kita tidak dapat menyempurnakan kewajipan kita sepenuhnya sebagai hamba Allah.  

AstaghfirullahalAzim.  Kau ampunilah dosa-dosa hamba Mu ini yang banyak kekurangan dan kecacatan dalam menjalankan kewajiban sebagai hamba.  Subhanallah, maha Suci Allah, tiada cacat cela dalam segala kekuasaan ciptaan Mu.