Monday, December 30, 2013

Tarbiyah Ruhiyah


Di dalam buku – Dr. Abdullah Nashih Ulwan menyampaikan cara-cara dan amalan-amalan yang dapat membantu menumbuhkan ruhiyah dalam diri kita seperti:

AMemperbanyakkan Tilawah al-Quran dengan Tadabbur
Bacaan yang disertai dgn tadabbur yang khusyu’ mampu mempertajamkan minda, melapangkan fikiran-fikiran sempit, dan ubat bagi hati yang sakit. Apabila seorang mukmin itu membaca al-quran dengan tenang, tadabbur & khushu’ dengan begitu konsisten sekali, maka akan terbuka perkara-perkara yang mengganggu perasaan & hatinya dan akan terpancar pula cahaya al-Quran di dalam jiwanya. RasulullahSAW sendiri membaca al-Quran secara dawan (rutin). Beliau memohon kepada Allah agar menjadikan al-Quran sebagi taman dalam hatinya, cahaya bagi pandangannya, penghapus duka dan pemusnah kebingungan.
Panduan dari Hassan al-Banna dalam rutin pembacaan al-Quran adalah mengikut kemampuan seorang mukmin/da’i. Yang amat penting jangan biarkan satu hari pun terlewat tanpa membaca Kitabullah Al-Quran. Amat digalakkan paling kurang 100 ayat satu hari. Dan jangan melebihi 3 bulan sekali khatam.
B. Hidup bersama Rasulullah melalui Sirahnya yang harum semerbak.
Rasulullah merupakan contoh terbaik bagi seluruh umat. Fenomena yang tampak untuk dicontohi adalah bagaimana beliau menyatukan agama dan dunia, ibadah dan kehidupan, tazkiyah dan jihad. Semuanya beliau lakukan tanpa berlaku ketimpangan antara keduanya.
Hendaklah selalu terbayang di benak fikiran kita akan:
1. Ibadah nabi. Bersungguh-sungguh melakukan ibadah, beribadah sepanjang malam dengan tidur yang sedikit.
2. Kezuhudan nabi. Nabi SAW tak pernah makan roti sampai kenyang dalam tempoh 3 hari berturut-turut. Hendaklah setiap da’i selalu waspada dan mengekang diri dari kesenangan duniawi semampu mungkin.
3. Ketakwaan Rasulullah. Duduk tanpa alas, makan bersama pembantu, menjahit sendiri pakaian, memperbaiki sandal, membantu pekerjaan isteri, duduk dimana saja dalam pertemuan.
4. Kesabaran dan kelembutan nabi. Beliau selalu memberi maaf dengan sebaik-baiknya.
5. Keteguhan Nabi dalam mempertahankan prinsip.
C. Selalu menyertai orang-orang pilihan, yakni mereka yang berhati bersih dan mengenal Allah.
Ulama generasi salaf berkata. ”Bersahabatlah dengan orang-orang yang keadaannya bisa menunjukkan kamu ke jalan Allah.”
D. Dzikir kepada Allah di setiap waktu dan keadaan.
Merasakan keagungan Allah dalam semua keadaan berupa zikir pikiran, hati, lisan atau perbuatan. Zikir perbuatan termasuk tilawah, ibadah, dan keilmuan.
E. Menangis kerana takut kepada Allah di saat berkhalwat.
Mengingati kembali dosa-dosa yang telah lalu dan yang mungkin akan terjadi.
Terbayang akan kematian dan apa-apa yang terjadi sesudahnya.
Membandingkan amalan kita dengan amalan generasi sahabat.
F. Bersungguh-sungguh membekali diri dengan ibadah-ibadah sunnah.
Berupa solat, puasa, sadaqah. Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, ”Solat yang paling afdhol setelah solat fardu adalah solat malam.”
”Kalian harus solat malam, sebab itulah jalan para solihin, itulah pendekatan diri pada Rabb kalian, penghapus kesusahan dan pemusnah dosa-dosa.” HR Muslim.