Sunday, July 29, 2012

Keutamaan amalan yang berterusan atas amalan yang terputus-putus


‘Aisyah meriwayatkan, baginda SAW mengatakan, “Amalan agama yang paling dicintai olehnya ialah yang senantiasa dilakukan oleh pelakunya."


Yang beliau inginkan ialah amalan yang sedikit tapi terus-menerus dilakukan. Melakukan ketaatan secara terus-menerus sehingga banyak berkah yang diperoleh akan berbeda dengan amalan yang banyak tetapi memberatkan.  Dan boleh jadi, amalan yang sedikit tapi berterusan akan tumbuh sehingga mengalahkan amalan yang banyak yang dilakukan dalam satu waktu.


Nabi SAW memperingatkan orang-orang yang terlalu berlebihan dalam menjalankan agamanya dan sangat kaku; kerana sesungguhnya Nabi SAW khuatir bahwa orang itu akan bosan dan kekuatannya menjadi lemah, sebab pada umumnya begitulah kelemahan yang terdapat pada diri manusia. Dia akan putus ditengah jalan.  Ia menjadi orang yang tidak jalan dan juga tidak berhenti.
Petikan dari buku Fiqh Keutamaan tulisah Dr. Yusuf Al Qardhawi.